Ευάγγελος Λεοντίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ελ. Ψάλτη 3, 691 33 Κομοτηνή

Τηλ:2531081091, leontidis@leontidis.gr