Ευάγγελος Λεοντίδης

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Καρυδιά Κομοτηνής

Τηλ:2531081091, leontidis@leontidis.gr